tán / qín

覃姓起源自哪里

覃姓主要有两大来源:赢姓和姬姓。

第一支出自赢姓。皋陶之子伯益为掌管火种和驯养兽鸟之官,佐禹治水立有大功,赐姓赢。伯益之后,在西周时有国十四,其一为谭,子爵,史称谭子国,故地在今山东章丘市西城子崖。公元前684年,即鲁庄公十年,齐桓公灭谭子国,谭子奔莒,子孙以国名为氏。后有去言改姓覃者。岭南多此姓。

第二支出自姬姓。周文王灭商前,先西定西戎及阮、密、共诸国,封其庶子于獂戎故地,遂有原国,在今甘肃陇西县北。周朝初期,周公旦在平定殷侯武庚和三监叛乱之后,为加强对商都朝歌的监控,移封原国于今河南济源市之原乡,伯爵。周平王东迁洛阳后,原伯之地赐予郑人苏忿生,原伯东移今河南原阳西的原武镇。春秋初,两地原国分别为晋、郑所灭。周襄王封在朝做官的周大夫原伯毛食邑于覃,也称覃伯。覃与怀同在一地,故也称覃怀,在今河南武陟西的温县东平皋村,在原国之东。覃伯之后以邑名为氏。

覃姓主要分布在哪些地区

先秦时期,覃姓活动于河南,主力也由北方移入南方。历经秦汉两晋南北朝,覃姓已经繁衍到各地。宋朝时覃姓已是广西的著名大姓,成为典型的南方姓氏。

宋朝时期,覃姓大约有8000人,主要分布于广西。

明朝时期,覃姓大约有48000人,约占全国人口的0.05%,排在第二百位以后。广西仍为覃姓第一大省,约占全国覃姓总人口的65%。主要分布于广西、山西、湖南、贵州、四川、湖北。

当代覃姓的地域分布

23魔方的基因检测用户中,覃姓用户的籍贯地域主要分布在广西 (占比 54.3%) 、四川 (占比 11.3%) 、湖南 (占比 9.5%) 等地。

南海

11.1%

21.9%

32.7%

43.5%

 • 广西

  约54.3%

 • 四川

  约11.3%

 • 湖南

  约9.5%

 • 湖北

  约9.5%

 • 广东

  约5.2%

 • 贵州

  约2.8%

 • 展开

覃姓主要有哪些民族

覃姓的外来血缘是组成今天汉族覃姓的重要成分,特别是湖南和两广地区的覃姓,基本上是出于东汉巴郡五姓蛮的覃姓。覃、潭、谭、镡、瞫五字音近相通,后来演化出五个姓,实为一姓。澧中蛮、平州蛮、赐州蛮中均有覃姓,后来成为广西、贵州、湖南等地覃姓的主体。

当代覃姓民族分布

23魔方的基因检测用户中,覃姓用户的民族主要有汉族 (占比 46.9%) 、壮族 (占比 36.7%) 等。

汉族 46.9%
壮族 36.7%
土家族 11.7%
侗族 1.2%

覃姓有哪些基因标记

Y染色体与姓氏一样,遵循父子相传的规则,因此 Y 染色体单倍群可以作为家族的基因标记。23魔方的覃姓用户,Y染色体单倍群类型分布如下:

O-SK1730

21.4%

O-SK1730属于O-CTS4658下游分支,在中国男性中约占1.15%。该支系拥有一位约3000年前共同男性祖先,属于西周时期爆发强烈的支系之一。目前在两广及云南等省市较为集中

O-F789

4.3%

C-SK1038

4%

查看全部