chéng

成姓起源自哪里

成姓源出有四:芈姓和姬姓。

第一支出自芈姓。春秋时楚国国君若敖之孙令尹子玉,号成得臣,其后裔以成为氏。

第二支出自姬姓。系周文王之子郕叔武之后。叔武以伯爵封于郕,故国在今陕西岐山一带,西周初改封山东鄄城东南,后涉山东宁阳北,春秋时属于鲁,战国时灭于齐国,子孙以郕为氏,有赵国大夫郕午,其后裔去邑为成氏。

第三支也出自姬姓。春秋时鲁国有成邑,故城在今山东泰安南的宁阳东的华丰镇,也称盛,为鲁国大夫公孙成之食邑,公孙成即公孙宿,为鲁孟孙氏成邑之宰,后来灭于齐国,子孙以邑名为氏。

第四支也出自姬姓。春秋时周朝直接管辖的地区内有子爵小国成,后来成为周的一邑,古称成周之地,在今河南洛阳东,其后裔以成为氏。

成姓主要分布在哪些地区

先秦时期,成姓一直活动于中原和华北。进入汉朝以后,成姓向江南发展。

宋朝时期,成姓大约有91000人,占全国人口的0.12%,排在第一百二十二位。主要分布于河北、山东、四川,大约占成姓总人口的60%。河北为成姓第一大省,约占成姓总人口的27%。陕西、山西、河南、广东、江苏、浙江等地是次分布区。

明朝时期,成姓大约有125000人,占全国人口的0.13%,排在第一百二十位。主要分布于江苏、陕西、山东,大约占全国成姓人口的68%。江苏为成姓第一大省,约占成姓总人口的40%。湖南和河南等地是次分布区。

当代成姓的地域分布

23魔方的基因检测用户中,成姓用户的籍贯地域主要分布在江苏省 (占比 21.0%) 、湖南省 (占比 9.4%) 、浙江省 (占比 7.5%) 等地。

南海

5.1%

9.1%

13.0%

17.0%

 • 江苏省

  占比 21.0%

  分布在 12 个城市

 • 湖南省

  占比 9.4%

  分布在 8 个城市

 • 浙江省

  占比 7.5%

  分布在 9 个城市

 • 山东省

  占比 6.5%

  分布在 10 个城市

 • 广东省

  占比 6.2%

  分布在 8 个城市

成姓主要有哪些民族

进入秦汉以后,成姓氏族中开始融入其他民族的血液,包括汉晋时期北方匈奴族、宋朝时期南方蛮夷、明清时期湘贵云地区的土著,这些少数民族与汉族长期混居而汉化。现在,天下的成姓都为一家,都奉炎黄为祖先。

当代成姓民族分布

23魔方的基因检测用户中,成姓用户的民族主要有汉族 (占比 96.6%) 、满族 (占比 1.1%) 等。

汉族 96.6%
满族 1.1%
达斡尔族 0.3%
侗族 0.3%

成姓有哪些基因标记

Y染色体与姓氏一样,遵循父子相传的规则,因此 Y 染色体单倍群可以作为家族的基因标记。23魔方的成姓用户,Y染色体单倍群类型分布如下:

O-M1528

2.7%

O-F4229

2.1%

O-Z23392

2.1%

查看全部
魔方祖源app logo

魔方祖源 App

登记资料,获取你的家族线索

登记资料,获取你的家族线索

魔方祖源app logo

扫码打开「魔方祖源」App